Badanie


Dane pacjenta

* należy zaznaczyć również w przypadku gdy pacjent przyjdzie na badanie z osobą towarzyszącą