Region
RP
Lubelskie
UE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej KardioNeuroMED Ewa Dudko w Biłgoraju w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizuje projekt:

„Badania przesiewowe i działania edukacyjno-informacyjne
ukierunkowane na wczesne wykrywanie nowotworów jelita grubego
w podregionie chełmsko-zamojskim województwa lubelskiego”


Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian

Działanie 10.3 Programy polityki zdrowotnej


Projekt jest przeznaczony dla osób w wieku aktywności zawodowej, kwalifikujących się do udziału w krajowym Programie Badań Przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego z terenu powiatów: biłgorajskiego, tomaszowskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, krasnostawskiego, zamojskiego, m. Chełm i m. Zamość.

Okres trwania Projektu: 01.06.2018 r. – 30.11.2019 r.

Całkowity koszt realizacji Projektu wyniesie 573 875,00 zł, z czego 487 793,75 ZŁ zostanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego natomiast wkład własny NZOZ KardioNeuroMED wyniesie 28 693,75 zł..

Celem głównym Projektu jest wzrost dostępności na terenie podregionu chełmsko-zamojskiego do programu profilaktycznego dla wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego dla osób będących w grupie podwyższonego ryzyka, a co za tym idzie zmniejszenie ich zachorowalności i śmiertelności z powodu raka jelita grubego i przeciwdziałanie ich dezaktywacji zawodowej z przyczyn zdrowotnych.

Główne zadania Projektu obejmują:
 • wykonanie u 700 osób kolonoskopii – badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrycia raka jelita grubego
 • zorganizowanie dla 200 osób spotkań informacyjno-edukacyjnych obejmujących edukację z zakresu czynników zwiększających ryzyko zachorowania na raka jelita grubego, programów badań przesiewowych, objawów i przebiegu choroby, standardów leczenia i jej szeroko pojętej profilaktyki.
Uczestnikami Projektu mogą być osoby:
 • w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego.
 • w wieku 40-49 lat, które mają krewnego I stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego.
 • w wieku 25-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha.
Kwalifikacja do Projektu odbywa się na podstawie złożonego Formularza zgłoszeniowego.

W ramach projektu dostępne są następujące bezpłatne formy wsparcia:
 1. udział w spotkaniach informacyjno-edukacyjnych na temat profilaktyki raka jelita grubego; prowadzonych przez specjalistę gastroenterologa z możliwością osobistej rozmowy z lekarzem wykonującym badania koloskopowe,
 2. otrzymanie Informatora nt profilaktyki raka jelita grubego przez osoby uczestniczące w spotkaniach informacyjno-edukacyjnych,
 3. wykonanie badania kolonoskopowego po wydaniu preparatu do oczyszczenia jelita potrzebnego do przygotowania się do kolonoskopii
 4. znieczulenie/analgosedacja podczas wykonywania badania dla 70% badanych
Najistotniejszym elementem tego projektu jest wykonanie kolonoskopii czyli badania dolnego odcinka przewodu pokarmowego, które polega na oglądaniu specjalnym aparatem jelita grubego od środka. Realizacja takiego projektu pozwala zmniejszyć ryzyko śmierci z powodu raka jelita grubego o 60-90 % u osób, które w tym programie uczestniczyły.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej CENTRUM ZDROWIA B. Kostykiewicz i Wspólnicy - Spółka Jawna, z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Janusza Petera 3.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu:
 • zlokalizowanym w Przychodni Specjalistycznej NZOZ KardioNeuroMED w Biłgoraju przy ul. 3 Maja 87a (wejście od strony ul. Dr. Kowalskiego)
 • tel. kom. 606 467 569 tel.: 84 686 86 11, tel.: 84 686 76 71,
Miejsce wykonywania badań:
Pracownia Endoskopii – filia Przychodni Specjalistycznej NZOZ KardioNeuroMED w Biłgoraju przy ul. Nadstawnej 56B lok. 4

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie


Dokumenty do pobrania:
 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
 2. Formularz zgłoszeniowy z załącznikami
 3. Ankieta kwalifikująca do badania
 4. Oświadczenie Uczestnika Projektu
 5. Informacja NZOZ KardioNeuroMED dot. ochrony danych osobowych
 6. Informacja i schemat przygotowania do kolonoskopii
Zapytanie ofertowe