Miejsce wykonywania

Pracownia USG w Przychodni Specjalistycznej NZOZ KardioNeuroMED w Biłgoraju przy ul. 3 Maja 87a (wejście od strony ul. Dr Kowalskiego)
Badania w ramach NFZ wykonywane są wyłącznie na zlecenie lekarza prowadzącego w ramach leczenia w poradniach specjalistycznych NZOZ KardioneuroMED, posiadających kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Badania komercyjne – płatne mogą być umawiane bezpośrednio w Centrum Obsługi Pacjenta
W trakcie pandemii COVID-19 nie wykonujemy prywatnych echokardiografii, badania są wykonywane tylko na zlecenie wewnętrzne specjalisty z NZOZ KardioNeuroMED

Opis i cel badania

ECHO serca – inaczej ultrasonografia (echokardiografia) serca jest badaniem oceniającym budowę i funkcję serca. Podczas badania dokonywane są pomiary wielkości jam serca, kurczliwości ścian oraz funkcji zastawek serca. Służy ono do wykrywania i oceny progresji wad serca, zaburzeń kurczliwości ścian, obecności płynu w jamie osierdzia, oceny odcinka piersiowego aorty.
Badanie jest bezpieczne, powtarzalne, wskazane przy:
  • dolegliwościach bólowych w klatce piersiowej,
  • diagnostyce duszności, arytmii, zaburzeń świadomości,
  • weryfikacji szmerów nad sercem.

Przygotowanie do badania

  • Badanie nie wymaga żadnego przygotowania,
  • Może być wykonywane u każdego pacjenta (także u kobiet w ciąży), niezależnie od posiłku,
  • Zalecane jest przedstawienie lekarzowi wykonującemu badanie wyników badań poprzednich

Odbiór wyników

  • Wyniki badań wykonywanych w ramach umów z NFZ pozostają w dyspozycji lekarza prowadzącego leczenie w odpowiedniej poradni specjalistycznej,
  • Wydanie wyniku badania komercyjnego oraz opłata za nie ma miejsce bezpośrednio po zakończeniu badania u lekarza wykonującego.

lek. med. Mirosław Dudko

specjalista chorób wewnętrznych
kardiolog