Miejsce wykonywania

Pracownia badań kardiologicznych w Przychodni Specjalistycznej NZOZ KardioNeuroMED w Biłgoraju przy ul. 3 Maja 87a (wejście od strony ul. Dr Kowalskiego). Pracownia dysponuje kilkoma rejestratorami holterowskimi.
Badania w ramach NFZ wykonywane są wyłącznie na zlecenie lekarza prowadzącego w ramach leczenia w poradniach specjalistycznych NZOZ KardioneuroMED, posiadających kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Badania komercyjne – płatne mogą być umawiane bezpośrednio w Centrum Obsługi Pacjenta

Opis i cel badania

Holter ciśnieniowy – inaczej 24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego (RR) metodą holtera - jest badaniem rejestrującym ciśnienie tętnicze w ciągu całej doby w czasie normalnej, codziennej aktywności pacjenta. Służy do wykrywania nadciśnienia tętniczego, weryfikacji skuteczności terapii przeciwnadciśnieniowej oraz weryfikacji „nadciśnienia białego fartucha”.
Obecnie jest to standard rozpoznawaniu i monitorowaniu leczenia nadciśnienia tętniczego.

Przygotowanie do badania

  • Badanie polega na wielokrotnym (co 15 minut w ciągu dnia i co 30 minut w nocy) pomiarze ciśnienia tętniczego – pacjent nosi mankiet założony na ramię, połączony przewodem z rejestratorem na pasku biodrowym,
  • Może być wykonywane u każdego pacjenta (także u kobiet w ciąży), wymaga współpracy ze strony osoby monitorowanej (trudności w wykonaniu badania u małych dzieci, osób z zaburzeniami poznawczymi i/lub pobudzeniem psychomotorycznym),
  • Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania,
  • Podczas badania nie wolno zamoczyć elektrod i rejestratora.

Odbiór wyników

  • Wyniki badań wykonywanych w ramach umów z NFZ pozostają w dyspozycji lekarza prowadzącego leczenie w odpowiedniej poradni specjalistycznej,
  • Wynik badania komercyjnego/ płatnego dostępny jest bezpośrednio po zdjęciu rejestratora.

Zarejestruj się