Miejsce wykonywania

Pracownia badań kardiologicznych w Przychodni Specjalistycznej NZOZ KardioNeuroMED w Biłgoraju przy ul. 3 Maja 87a (wejście od strony ul. Dr Kowalskiego). Pracownia dysponuje kilkoma rejestratorami holterowskimi, w tym możliwością zapisu ekg, trwającego do 96 godzin (2,3 lub 4-doby).
Badania w ramach NFZ wykonywane są wyłącznie na zlecenie lekarza prowadzącego w ramach leczenia w poradniach specjalistycznych NZOZ KardioneuroMED, posiadających kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Badania komercyjne – płatne mogą być umawiane bezpośrednio w Centrum Obsługi Pacjenta

Opis i cel badania

Holter ekg – 24-godzinne lub kilkudobowe monitorowanie ekg metodą holtera - jest badaniem oceniającym rytm serca. Służy do wykrywania zaburzeń rytmu i przewodzenia bodźców w sercu oraz niedokrwienia mięśnia serca w czasie normalnej, codziennej aktywności.
Badanie jest wskazane w przypadku uczucia niemiarowości rytmu , kołataniach serca, w diagnostyce omdleń i zasłabnięć , ocenie funkcji stymulatorów serca

Przygotowanie do badania

  • Badanie polega na zapisie elektrokardiogramu z elektrod przyklejonych do skóry pacjenta na klatce piersiowej, połączonych kabelkami z rejestratorem noszonym na pasku biodrowym,
  • Może być wykonywane u każdego pacjenta (także u kobiet w ciąży), wymaga współpracy ze strony osoby monitorowanej (trudności w wykonaniu badania u małych dzieci, osób z zaburzeniami poznawczymi i/lub pobudzeniem psychomotorycznym),
  • Przeciwwskazaniem do badania mogą być zmiany skórne w miejscach przyklejania elektrod,
  • Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania,
  • Dotykanie elektrod w trakcie badania może zakłócać rejestrację krzywej ekg i utrudniać interpretację badania,
  • Podczas badania nie wolno zamoczyć elektrod i rejestratora.

Odbiór wyników

  • Wyniki badań wykonywanych w ramach umów z NFZ pozostają w dyspozycji lekarza prowadzącego leczenie w odpowiedniej poradni specjalistycznej,
  • Termin (z reguły do tygodnia od wykonania badania) i sposób odbioru wyników badań komercyjnych (osobiście, drogą pocztową) uzgadniany jest indywidualnie w dniu zdjęcia rejestratora.

Zarejestruj się

Organizacja pracy w czasie pandemii