Miejsce wykonywania

Pracownia Badań Kardiologicznych w Przychodni Specjalistycznej NZOZ KardioNeuroMED przy ul. Nadstawnej 56b/4
Badania w ramach NFZ wykonywane są wyłącznie na zlecenie lekarza prowadzącego w ramach leczenia w poradniach specjalistycznych NZOZ KardioneuroMED, posiadających kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Badania komercyjne – płatne mogą być umawiane bezpośrednio w Centrum Obsługi Pacjenta, wymagane jest skierowanie od lekarza kardiologa.
W trakcie pandemii COVID-19 nie wykonujemy prywatnych prób wysiłkowych, badania są wykonywane tylko na zlecenie wewnętrzne specjalisty z NZOZ KardioNeuroMED

Opis i cel badania

Próba wysiłkowa – inaczej zwana EKG wysiłkowym - jest badaniem polegającym na rejestracji zapisu ekg i stanu klinicznego pacjenta w czasie i po wykonaniu kontrolowanego wysiłku fizycznego.
Służy do wykrywania niedokrwienia mięśnia serca oraz oceny wydolności fizycznej pacjenta. Jest głównym narzędziem diagnostyki bólów w klatce piersiowej . Powinno poprzedzać podejmowanie systematycznych ćwiczeń fizycznych np. siłowni , biegania, jazdy rowerem, fitness.
Musi być poprzedzone kwalifikacją przez kardiologa.

Przygotowanie do badania

  • Badanie polega na kontrolowanym, narastającym, przeprowadzonym według standardowych protokołów, wysiłku fizycznym wykonywanym na bieżni ruchomej (sporadycznie cykloergometrze – „rowerku stacjonarnym”), trwającym najczęściej do 20 minut,
  • W trakcie badania personel wykonujący stale monitoruje zapis ekg, stan pacjenta, okresowo ciśnienie tętnicze,
  • Przed wykonaniem badania niezbędna jest pisemna zgoda pacjenta > zgoda na wykonanie próby wysiłkowej
  • Wskazane jest spożycie lekkiego posiłku 3-4 godziny przed badaniem,
  • Przeciwwskazane jest palenie tytoniu w godzinach poprzedzających badanie,
  • Do badania należy założyć wygodny strój i buty sportowe,
  • Przed badaniem pacjent powinien przekazać informację o przyjmowanych lekach i ich dawkach,
  • W dniu badania pacjent powinien zażyć stosowane stale leki.

Odbiór wyników

  • Wyniki badań wykonywanych w ramach umów z NFZ pozostają w dyspozycji lekarza prowadzącego leczenie w odpowiedniej poradni specjalistycznej,
  • Wynik badania komercyjnego dostępny jest bezpośrednio po zakończeniu badania, odbiór wyniku i opłata za badanie odbywa się u Kierownika Działu Kardiologii lek. med. Mirosława Dudko.

lek. med. Mirosław Dudko

specjalista chorób wewnętrznych
kardiolog