Rejestracja:
+48 846868611

Porady kardiologiczne

Diagnostyka i leczenie chorób serca i układu krążenia wykonywane w ramach:

  • porad komercyjnych – rutynowo obejmujących konsultację kardiologiczną z wykonaniem ekg i pomiaru RR,pozostałe badania diagnostyczne uzgadniane osobno -
  • umowy z NFZ - o zakresie badań decyduje lekarz prowadzący

lek. med. Mirosław Dudko

specjalista chorób wewnętrznych
kardiolog

Porady neurologiczne dla dorosłych

Diagnostyka i leczenie chorób układu nerwowego u dorosłych wykonywane w ramach:

  • umowy z NFZ - o zakresie badań decyduje lekarz prowadzący

lek. med. Bożena Dudko

neurolog
specjalista rehabiltacji medycznej

Porady neurologiczne dla dzieci i młodzieży

Diagnostyka i leczenie chorób ukłądu nerwowego u dzieci i młodzieży wykonywane w ramach:

  • porad komercyjnych - badania diagnostyczne uzgadniane osobno
  • umowy z NFZ - o zakresie badań decyduje lekarz prowadzący

lek. med. Ewa Dudko

specjalista neurologii dziecięcej
licencjonowany elektroencefalografista

Porady epileptologiczne dla dzieci i dorosłych

Diagnostyka omdleń, zaburzeń świadomości i innych stanów napadowych oraz leczenie padaczki u dzieci i dorosłych wykonywane w ramach:

  • porad komercyjnych - badania diagnostyczne uzgadniane osobno
  • umowy z NFZ - o zakresie badań decyduje lekarz prowadzący

lek. med. Ewa Dudko

specjalista neurologii dziecięcej
licencjonowany elektroencefalografista

Porady gastrologiczne

Diagnostyka i leczenie chorób przewodu pokarmowego wykonywane komercyjnie w ramach Poradni Gastroenterologicznej oraz Poradni Żywieniowej

  • badania endoskopowe (gastroskopia, kolonoskopia) i inne badania diagnostyczne uzgadniane osobno

dr n. med. Tomasz Dworzański

gastroenterolog
specjalista chorób wewnętrznych

lek. med. Artur Oponowicz

gastroenterolog
specjalista chorób wewnętrznych
Więcej

lek. med. Aneta Wnuk

specjalista gastroenterologii

dr n. med. Łukasz Wolański

gastroenterolog
specjalista chorób wewnętrznych
Więcej

Porady genetyczne

Diagnostyka schorzeń genetycznie uwarunkowanych wykonywana w ramach:

  • porad komercyjnych – obejmuje konsultację genetyczną, badania genetyczne uzgadniane osobno
Więcej

dr n. med. Krzysztof Szczałuba

specjalista w zakresie genetyki klinicznej
Więcej

Zerejestruj się

Cennik