Porady kardiologiczne

Diagnostyka i leczenie chorób serca i układu krążenia wykonywane w ramach:

 • porad komercyjnych – rutynowo obejmujących konsultację kardiologiczną z wykonaniem ekg i pomiaru RR,pozostałe badania diagnostyczne uzgadniane osobno
  ten lekarz w trakcie pandemii prywatnie udziela tylko telekonsultacji
 • umowy z NFZ - o zakresie badań decyduje lekarz prowadzący

lek. med. Mirosław Dudko

specjalista chorób wewnętrznych
kardiolog

Porady neurologiczne dla dorosłych

Diagnostyka i leczenie chorób układu nerwowego u dorosłych wykonywane w ramach:

 • umowy z NFZ - o zakresie badań decyduje lekarz prowadzący

lek. med. Bożena Dudko

neurolog
specjalista rehabiltacji medycznej

Porady neurologiczne dla dzieci i młodzieży

Diagnostyka i leczenie chorób ukłądu nerwowego u dzieci i młodzieży wykonywane w ramach:

 • porad komercyjnych - badania diagnostyczne uzgadniane osobno ten lekarz w trakcie pandemii prywatnie udziela tylko telekonsultacji
 • umowy z NFZ - o zakresie badań decyduje lekarz prowadzący

lek. med. Ewa Dudko

specjalista neurologii dziecięcej
licencjonowany elektroencefalografista

Porady epileptologiczne dla dzieci i dorosłych

Diagnostyka omdleń, zaburzeń świadomości i innych stanów napadowych oraz leczenie padaczki u dzieci i dorosłych wykonywane w ramach:

 • porad komercyjnych - badania diagnostyczne uzgadniane osobno
  ten lekarz w trakcie pandemii prywatnie udziela tylko telekonsultacji
 • umowy z NFZ - o zakresie badań decyduje lekarz prowadzący

lek. med. Ewa Dudko

specjalista neurologii dziecięcej
licencjonowany elektroencefalografista

Porady gastrologiczne

Diagnostyka i leczenie chorób przewodu pokarmowego wykonywane komercyjnie w ramach Poradni Gastroenterologicznej

 • badania endoskopowe (gastroskopia, kolonoskopia) i inne badania diagnostyczne uzgadniane osobno

lek. med. Aneta Wnuk

specjalista gastroenterologii

dr n. med. Łukasz Wolański

gastroenterolog
specjalista chorób wewnętrznych
Więcej

Zarejestruj się

Cennik