Rejestracja:
+48 846868611

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (2006r.), uzyskał tytuł specjalisty chorób wewnętrznych (2013r.), od 2009r. szkolił się w zabiegach endoskopowych (m.in. indywidualny kurs kolonoskopii CMKP w Warszawie, szkolenia w zabiegach endoskopowych) co w połączeniu ze znaczną liczbą wykonywanych badań i zaliczeniem stosownych egzaminów pozwoliło na zdobycie Certyfikatów Umiejętności z zakresu Panendoskopii i Kolonoskopii Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego (przełom 2015/2016r.). Tytuł specjalisty gastroenterologa uzyskał w 2016r.