...
Absolwent Akademii Medycznej w Lublinie 2005, ukończone studia doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie wraz z obroną pracy doktorskiej w 2010 r. Specjalizacja w zakresie Chorób Wewnętrznych - 2012 r. oraz w zakresie Gastroenterologii - 2015r. Dodatkowo przebyte szkolenie w Polskiej Szkole Kolonoskopii w Warszawie, szkolenie z zakresu Zaawansowanych Technik Endoskopowych w Tychach, kurs USG jamy brzusznej w Roztoczańskiej Szkole Ultrasonografii oraz 3 kursy z zakresu Leczenia Żywieniowego organizowane m.in. przez Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego