Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością
i Zarządzania Środowiskowego

NZOZ KardioNeuroMED działa w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, z uwzględnieniem obszaru promocji zdrowia i edukacji prozdrowotnej. Uznając, że zdrowie i życie ludzkie jest najwyższą wartością, naszym priorytetowym celem jest zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług medycznych. 

Naszym   Pacjentom  pragniemy   zapewnić   kompleksową   opiekę specjalistyczną, opartą na połączeniu profesjonalnej wiedzy, umiejętności i doświadczenia naszego personelu medycznego z otwartością na spełnianie Ich oczekiwań i potrzeb.

Naszą Wizją jest stworzenie Przychodni przyjaznej Pacjentowi, w której poczuje się On bezpiecznie, a świadczone przez nas usługi, z zachowaniem troski o środowisko naturalne, będą synonimem wysokiej jakości.

Tak określoną wizję, misję i politykę, zamierzamy realizować poprzez:

 • indywidualne i rzetelne podejście do Pacjenta i zdobycie jego trwałego zaufania,
 • dostarczanie usług zaspokajających w możliwie najszerszym stopniu potrzeby Pacjentów,
 • ugruntowanie przekonania, że odpowiedzialność za jakość świadczonych usług jest podstawowym obowiązkiem każdego pracownika,
 • stosowanie metod diagnostycznych, profilaktycznych, leczniczych i technologii medycznych zgodnie z aktualną wiedzą i wymogami nauki,
 • upowszechnianie profilaktyki i edukacji prozdrowotnej,
 • efektywne wykorzystanie potencjału wykwalifikowanej kadry medycznej,
 • systematyczne   szkolenie  i podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu oraz doskonalenie metod jego pracy,
 • zakup nowych urządzeń i technologii,
 • współpracę z innymi podmiotami działającymi na rzecz ochrony i promocji zdrowia,
 • optymalizację kosztów usług i wzrost efektywności ekonomicznej,
 • stosowanie rozwiązań proekologicznych i minimalizację negatywnego oddziaływania na środowisko,
 • stałe monitorowania i doskonalenie realizowanych procesów oraz wymagań prawnych i innych,
 • monitorowanie satysfakcji Pacjentów dotyczącej świadczonych przez nas usług,
Gwarantem osiągnięcia założonych celów jest wdrożenie i ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem.


Biłgoraj, 01.02.2017
Właścicielka
NZOZ KardioNeuroMED