Rejestracja:
+48 846868611

ISO

Ocena ryzyzka sercowo-naczyniowego

Aplikacja AlgoCardio wspiera zarówno lekarzy jak i pacjentów przy rozpoznawaniu ryzyka sercowo-naczyniowego. Pozwala pacjentom samemu dokonać oceny ryzyka, radzi jak można to ryzyko zredukować i w razie potrzeby rekomenduje podjęcie odpowiednich kroków w kierunku leczenia. Lekarzom pozwala na klasyfikację pacjentów zdrowych i chorych i wyznacza cele leczenia zgodne z wytycznymi Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Zachęcamy do korzystania z AlgoCardio Pomóżmy sobie i bliskim żyć w zdrowiu jak najdłużej.