Ankieta przed
badaniem
Rejestracja
online
Formularz
kontaktowy
Konto
pacjenta

w Biłgoraju przy ul. 3 Maja 87a
z filią przy ul.Nadstawnej 56B/4

Przychodnia Specjalistyczna NZOZ KardioNeuroMED powstała z myślą o zapewnieniu kompleksowych potrzeb w zakresie diagnostyki i leczenia w dziedzinie kardiologii i neurologii, w tym neurologii dziecięcej i epileptologii, aktualnie obejmuje również gastrologię.

Posiadamy nowoczesny sprzęt diagnostyczny.
Współpracujemy z wieloma partnerami medycznymi.
Systematycznie rozszerzamy naszą ofertę.

Potwierdzeniem wysokiej jakości i dobrej organizacji obsługi pacjenta są uzyskane przez nas:
Certyfikaty ISO 9001 oraz ISO 14001 uznawane przez Międzynarodowe Forum Akredytacji IAF oraz
Certyfikaty Zaufania Pacjentów.
Posiadamy również uprawnienia do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy.

Projekt UE

Region
RP
Lubelskie
UE
Umożliwiamy rejestrację:

Porady NFZ w poradniach specjalistycznych

 • Przy rejestracji na wizytę pierwszorazową lub kontrolną po okresie dłuższym niż 2 lata wymagane jest skierowanie: kod skierowania można dostarczyć osobiście, telefonicznie lub online
 • Osoby ze szczególnymi uprawnieniami powinny dostarczyć kopie dokumentów uprawniających osobiście lub online

Badania w ramach programów przesiewowych (kolonoskopie)

 • Skierowanie nie jest wymagane, bezpłatne badania są dla osób spełniających kryteria - informacja w Centrum Obsługi Pacjenta
 • Ten sam personel obsługuje wszystkie formy rejestracji - osobista nie będzie szybsza, rozważ kontakt telefoniczny lub online, co pozwoli uniknąć oczekiwania w kolejce; największe obciążenia rejestracji jest w godzinach 10-14,
 • Możesz wybrać wizytę osobistą lub telekonsultację,
 • Udostępnij i aktualizuj swój telefon (pamiętaj o tym po zmianie nr telefonu - przy braku kontaktu nie gwarantujemy realizacji świadczenia),
 • Zgłoś się na swój termin/godzinę badania - optymalnie do kwadransa przed wizytą,
 • Na wizytę do specjalisty przynieś lub udostępnij online lub poprzez IKP (jeśli posiadasz) dokumentację medyczną:
  • karty informacyjne z leczenia szpitalnego,
  • wyniki badań diagnostycznych wykonanych poza nasza placówką (laboratoryjnych, usg, obrazowych np. tomografii, rezonansu magnetycznego itp.),
  • w przypadku dzieci też: orzeczenia o kształceniu specjalnym, opinie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, orzeczenie o spektrum autyzmu, opinie psychologa. logopedy itp - jeśli dotyczy,
 • Zachęcamy też do korzystania z formularzy kontaktowych na naszej stronie internetowej; napisz do nas (możliwa rejestracja przez stosowne formularze, przesłanie informacji/dokumentacji, wniosek o udostępnienie dokumentacji, kontakt z lekarzem prowadzącym itp.) - oddzwonimy/odpiszemy. Dokumenty do nas kierowane (skierowania, druki) można też wrzucić do skrzynki pocztowej przy wejściu do Przychodni,
 • Większość potrzebnych dokumentów można pobrać ze strony internetowej Druki do pobrania - wówczas wydrukuj je i przynieś wypełnione wcześniej (nasz personel udzieli informacji telefonicznej, które druki są niezbędne w każdym przypadku), a w razie potrzeby zeskanowane przesłać online
 • Wasze bezpieczeństwo i bezpieczeństwo personelu przychodni jest naszym priorytetem. W sytuacji zwiększonego ryzyka epidemicznego zalecamy, a okresowo Kierownik Zakładu może wprowadzić jako obowiązujące na terenie placówki, następujące zasady:
  • zachowaj odstęp minimum 2 metry od innych osób,
  • na badanie pacjent zgłasza się sam, a jeśli wymaga opieki, to z jednym opiekunem/rodzicem,
  • przy wejściu do przychodni zdezynfekuj ręce i załóż maseczkę chirurgiczną (udostępniamy na wizyty i badania),
  • jeśli masz infekcję lub zwiększone ryzyko zachorowania - przełóż termin wizyty, wybierz teleporadę lub uzgodnij szczególne warunki przyjęcia,

Dział Kardiologii

 • Poradnia Kardiologiczna
 • Pracownia Badań Kardiologicznych z filią*
  • echokardiografii
  • ekg - holter
  • RR- holter
  • prób wysiłkowych*

Dział Neurologii

 • Poradnie Neurologiczne
 • Poradnia Neurologii Dziecięcej
 • Pracownia EEG / video EEG*

Dział Gastrologii

 • Poradnia Gastroenterologii*
 • Pracownia Endoskopii*
  • gastroskopii
  • kolonoskopii
 • Test jakościowy z kalprotektyną

Pracownia USG

Od 2014 r. NZOZ KardioNeuroMED posiada uprawnienia do prowadzenia kształcenia podyplomowego dla lekarzy, realizowanego zarówno w formie szkoleń wewnętrznych, jak i kursów zewnętrznych
Więcej